19 tháng 5 năm 2013
Thi công cọc thử


Chúng tôi tự hào thông báo đến quý khách rằng dự án Lavenue Crown đã bắt đầu triển khai công tác thi công, thông qua việc bắt đầu thi công cọc thử...